URLquest

Kunskapsbasens URLquest ger dig en ledtråd, och när du har svaret skriver du
in detta i adressfältet i din webläsare. Exempelvis är 1+1=2 och då är nyckeln
www.kunskapsbasen.se/URLquest/2.html som tar dig vidare till nästa rum.
Ge aldrig upp, för någonstans i ett rum långt borta väntar ära och berömmelse...

OBS! Använd alltid små bokstäver och inte å, ä eller ö i dittsvar.html

1 + 1
Copyright © Kunskapsbasen 2011