Kunskapsbasen

Kunskapsbasen

Kunskapsbasen utvecklar bland annat pedagogiska hjälpmedel för svenska grund- och gymnasieskolor.

Pedagogisk utveckling

Formativt arbetssätt genom kollegialt lärande. @Kunskapsbasen

Elevhälsa

Anmälan av elever som riskerar att inte nå målen. @Jilmefors

Kursutvärdering

Ett bra verktyg när du vill veta vad eleverna tycker om din kurs. @Jilmefors

Matematica

Äventyret Matematica är ett spel för matematikinlärning. @Kunskapsbasen

URL quest

Ett litet labyrintaktigt spel med problemlösning. @Kunskapsbasen

Matrix

Matematik Online. Under utveckling 2015-2016. @Kunskapsbasen

Natrix

Naturkunskap Online. Under utveckling 2015-2016. @Kunskapsbasen

Tetrix

Teknik Online. Under utveckling 2015-2016. @Kunskapsbasen